> vorige

> volgende

Albertus,

door Gods genade geroepen tot patriarch van de Kerk te Jeruzalem, aan de in Christus beminde zonen B. en de andere eremieten, die onder zijn gehoorzaamheid bij de Bron in het Karmelgebergte verblijven :  Heil in de Heer en zegen van de Heilige Geest. Veelvuldig en op velerlei wijzen hebben de heilige vaderen ontworpen, hoe ieder, tot welk verband hij ook behoort, of welke religieuze leefwijze hij ook gekozen heeft, in het gevolg van Jezus Christus moet leven en hem trouw moet dienen vanuit een zuiver hart en een goed besef.  Welnu, omdat jullie van ons vragen, dat wij naar jullie voornemen jullie een leefmodel geven, waaraan je je voortaan moet houden, bepalen wij ten eerste dit : dat je één van jullie als prior hebt, die vanuit de eensgezinde instemming van allen of van het grootste en verstandigste deel tot deze taak gekozen wordt, aan wie ieder van de anderen gehoorzaamheid belooft  en er zich op toelegt de belofte daadwerkelijk te onderhouden. Laten jullie bovendien, overeenkomstig de ligging van de plaats, die jullie voornemens zijn te bewonen, ieder afzonderlijk afzonderlijke, afgescheiden cellen hebben zoals door de beschikking van de prior zelf en met instemming van de andere broeders of van het verstandigste deel deze cellen aan ieder worden toegewezen.
En het zij geen enkele broeder geoorloofd, tenzij met verlof van de prior, die het op dat moment zal zijn, de hem toegedachte plaats te wijzigen of met een ander te ruilen. De cel van de prior zij bij de ingang van de plaats, opdat hij als eerste ontmoet wie naar deze plaats komen,  en naar zijn oordeel en beschikking verder alles verloopt wat gedaan moet worden. Laten zij ieder afzonderlijk in hun cellen blijven of in de buurt daarvan, dag en nacht in de Wijzing van de Heer zich bezinnend en in gebeden wakend, tenzij zij met andere recht matige bezigheden bezet zijn. Laten zij die geletterd zijn en de psalmen kunnen lezen, op de afzonderlijke uren die psalmen zeggen, die volgens de bepalingen van de heilige vaderen en de goedgekeurde gewoonte van de Kerk voor de afzonderlijke uren zijn aangewezen. Maar zij die niet geletterd zijn,  vijfentwintig maal het Onze Vader zeggen in de nachtwaken, behalve op zon- en feestdagen. Wij bepalen dat in die nachtwaken het voornoemde aantal wordt verdubbeld, zodat het Onze Vader vijftig maal gezegd wordt. Ditzelfde gebed worde echter in de morgenlofprijzing zeven maal gezegd. Ook op de andere uren worde eveneens zevenmaal achtereen hetzelfde gebed gezegd, behalve in de vespers, waarin je het vijftien maal moet zeggen. Laat niemand van de broeders zeggen, dat iets hem eigen is, maar alles zij jullie gemeen en aan ieder worde toebedeeld door de hand van de prior - dat wil zeggen :

   

K a r m e l  R e g e l  v a n  A l b e r t u s

1.

2.


Ordo Carmelitarum Discalceatorum


Karmel Nederland

> Een geschiedenis met God

> Karmelieten OCD 

> Monialen OCD 

> Karmel links


Caritate Media

Karmel Nederland 750 jaar

> Familia Carmelitana 


Kapelletjes | chapels

> bidkapel

> MariaKapel 


Karmelzegen | Carmel Blessings

werkzaamheden | under construction :

> Elia van de Berg Karmel

> OLV van de Berg Karmel

> Teresa van Avila

> Johannes van het Kruis

> Theresia van Lisieux

> Edith Stein 

> Titus Brandsma

> Citaten | Quotes


Just for fun

> writing | schrijfruimte

> Kids site

> Castillio Webshop


Living Flame of Love | E-Zine

Levende Vlam van Liefde | E-Zine

> redactie


Webredactie

> Kleine Karmel


home

k a r m e l l e v e n . n l

1