Ontmoet Teresa van Avila

> volgende


Q u o t e  /

C i t a t e n


T e r e s a   

v a n   A v i l a


1 5 1 5  -  1 5 8 2


Het fundament  van alle  naastenliefde blijft toch de gave van jezelf. God kan zich niet in volheid geven tenzij aan iemand  die zelf  ook zich totaal wegschenkt. (Weg. 7.8).


De heilige vrijheid  van de geest kan ons door veel dingen ontnomen worden als wij niet heel voorzichtig zijn in ons gedrag en als ieder van ons er niet over waakt eigen wil te verloochenen, als of het de belangrijkste zaak van de wereld was. De ziel moet kunnen opstijgen naar haar schepper zonder ballast van aarde en lood. (Weg, 10.1)


Wij moeten onze genegenheid afwenden van beuzelachtigheden en richten op het onvergankelijke Zelfs in hele kleine zaken is zorgzaamheid nodig. Zodra onze neigining naar iets uitgaat  en wij ons best doen dit uit onze gedachten te verwijderen  om onze aandacht weer op God te richten, komt zijne Majesteit ons te hulp (Weg, 10,2)


Wat er nog te doen blijft is: verzaken aan onszelf. Deze onthechting  en deze innerlijke strijd zijn zeer hard. We zijn immers zo nauw verbonden met onszelf en we zien onszelf zo graag (Weg 10,2).


Verheug je met de anderen. Voel mee met elkaars noden. Verdraag de fouten van anderen  zonder je erover te verwonderen . Beveel de ander van harte bij God aan en doe je best de deugd te beoefenen die in tegenstelling is met de fout die je in de ander bemekrt. Probeer te ontdekken welke dingen  bij de ander waard zijn je te raken. De deugden die we bij de ander bemerken zijn aanstekelijk om na te volgen.

Zie daar een goede raad. Vergeet hem niet. (Weg7.7)
Ordo Carmelitarum Discalceatorum


Karmel Nederland

> Een geschiedenis met God

> Karmelieten OCD 

> Monialen OCD 

> Karmel links


Caritate Media

Karmel Nederland 750 jaar

> Familia Carmelitana 


Kapelletjes | chapels

> bidkapel

> MariaKapel 


Karmelzegen | Carmel Blessings

werkzaamheden | under construction :

> Elia van de Berg Karmel

> OLV van de Berg Karmel

> Teresa van Avila

> Johannes van het Kruis

> Theresia van Lisieux

> Edith Stein 

> Titus Brandsma

> Citaten | Quotes


Just for fun

> writing | schrijfruimte

> Kids site

> Castillio Webshop


Living Flame of Love | E-Zine

Levende Vlam van Liefde | E-Zine

> redactie


Webredactie

> Kleine Karmel


home

k a r m e l l e v e n . n l

1