> vorige


'Ik ben erg van mijn onderwerp afgedwaald. Maar wat ik zei is zo belangrijk dat wie dit begrepen heeft het mij niet kwalijk zal nemen.

Komen we terug op de liefde die wij elkaar moeten toedragen. Ik weet echter niet óf ik het weet, als ik spreek over de liefde die zuiver geestelijk is.  Ik geloof  toch dat het niet nodig is er veel over te zeggen want zij die haar bezitten zijn zeldzaam.  Zij die deze gave van de Heer ontvangen hebben moeten Hem hiervoor loven, want dat moet een volmaaktheid op grote schaal zijn. Nu, ik wil er toch enkele woorden aan wijden.  Het kan misschien wel eens goed doen.  Als de deugd wordt voorgehouden, zullen zij die ernaar verlangen en ernaar streven er smaak in krijgen.

2. Moge het God behagen dat ik dit zelf begrijpen kan en beter nog, dat ik het onder woorden kan brengen. Want ik geloof dat ik zelf niet weet wat zuiver geesteliijke liefde is, noch wanneer zij vermengd kan zijn met zinnelijkheid. Ook weet ik niet hoe ik hierover durf spreken. Ik ben als iemand die stemmen hoort in de verte, zonder te verstaan wat er gezegd wordt : zo ben ik.  Het komt mij soms voor zelf niet te begrijpen wat ik spreek. De Heer verlangt echter dat het goed gezegd wordt. Voor mij zou het heel gewoon zijn zo ik dwaasheden zeg, vermits ik nergens in slaag.'
View My Guestbook
Sign My Guestbook

e - m a i l  o n s


Ordo Carmelitarum Discalceatorum


Karmel Nederland

> Een geschiedenis met God

> Karmelieten OCD 

> Monialen OCD 

> Karmel links


Caritate Media

Karmel Nederland 750 jaar

> Familia Carmelitana 


Kapelletjes | chapels

> bidkapel

> MariaKapel 


Karmelzegen | Carmel Blessings

werkzaamheden | under construction :

> Elia van de Berg Karmel

> OLV van de Berg Karmel

> Teresa van Avila

> Johannes van het Kruis

> Theresia van Lisieux

> Edith Stein 

> Titus Brandsma

> Citaten | Quotes


Just for fun

> writing | schrijfruimte

> Kids site

> Castillio Webshop


Living Flame of Love | E-Zine

Levende Vlam van Liefde | E-Zine

> redactie


Webredactie

> Kleine Karmel


home

k a r m e l l e v e n . n l

1